Chuyển đổi số

Đăng ký chương trình hỗ trợ của Công ty Cổ phần MISA dành cho ngành Giáo dục tại các địa phương gặp khó khăn về ngân sách năm 2021 do dịch Covid-19, hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”
MISA EMIS
Sử dụng miễn phí Nền tảng giáo dục MISA EMIS trong 6 tháng giúp các Trường, Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục kịp thời triển khai công tác đào tạo – giảng dạy và quản lý giáo dục từ xa.
MISA EMIS
Hỗ trợ tập huấn tập trung, hướng dẫn sử dụng MISA EMIS qua kênh trực tuyến hoàn toàn miễn phí (trị giá 2.000.000 đồng/đơn vị/khóa/nghiệp vụ).
MISA EMIS
Hỗ trợ cho Phụ huynh học sinh sử dụng ứng dụng Chia sẻ thông tin Nhà trường – Phụ huynh SISAP (nằm trong Nền tảng giáo dục MISA EMIS) 10.000đ/học sinh/tháng. Chương trình hỗ trợ trong 2 tháng.
Thông tin đơn vị
Thông tin liên hệ