Tags MEINVOICE

Tag: MEINVOICE

Hóa đơn điện tử meInvoice đáp ứng tốt và đầy đủ...

Theo nghị định 119/2018/NĐ - CP quy định về việc áp dụng Hóa đơn điện tử có hiệu lực từ ngày 01/11/2018 thì các...