Hóa đơn điện tử meInvoice đáp ứng tốt và đầy đủ cho các đơn vị sự nghiệp có thu

728

Theo nghị định 119/2018/NĐ – CP quy định về việc áp dụng Hóa đơn điện tử có hiệu lực từ ngày 01/11/2018 thì các đơn vị HCSN đều phải sử dụng hóa đơn điện tử. Chính vì vậy các sản phẩm khối HCSN – MISA đều đã sẵn sàng tích hợp với phần mềm hóa đơn điện tử – meInvoice để có thể nhanh chóng quản lý và phát hành hóa đơn điện tử ngay trên phần mềm.

Với các đơn vị sự nghiệp có thu đang sử dụng phần mềm MISA MIMOSA.NET, đơn vị trường học đang sử dụng phần mềm QLTH.VN hay đơn vị sự nghiệp có thu không sử dụng phần mềm MISA MIMOSA.NET hay QLTH.VN cũng đều có thể nhanh chóng sử dụng hóa đơn điện tử meInvoice. Hãy cùng theo dõi những trải nghiệm tuyệt vời mà phần mềm meInvoice sẽ mang đến cho các đơn vị sự nghiệp có thu qua những thước phim sau nhé.