Tính năng

Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ
  • Phòng/Sở giáo dục
  • Trường học
  • Chia sẻ thông tin
    Nhà trường – Phụ huynh

Quản lý học sinh

Giúp SGD, PGD dễ dàng xem được tức thời mọi số liệu thống kê về học tập, giảng dạy, học phí, trang thiết bị, cán bộ, CCVC và giám sát, kiểm tra công tác tuyển sinh, xét tốt nghiệp ở các trường… để kịp thời có những chỉ đạo điều hành…
Quản lý học sinh

Quản lý khoản thu

Giúp PGD,SGD tra cứu tình hình thu phí, các khoản thu của tất cả đơn vị trực thuộc theo khoản thu,từng lớp, từng trường. Triển khai thu học phí không tiền mặt với đa dạng hình thức thanh toán tùy thuộc vào đặc điểm tại từng địa phương. Đáp ứng đa dạng báo cáo theo nhu cầu
Quản lý khoản thu

Quản lý thiết bị

Giúp PGD, SGD nắm bắt tức thời tình hình sử dụng, tình hình biến động thiết bị và phòng học chức năng của từng trường để có kế hoạch mua sắm, đầu tư hợp lý; Đánh giá sát được hiệu quả sử dụng trang thiết bị dạy học, phòng học chức năng; Tự động tổng hợp báo cáo thiết bị…
Quản lý thiết bị

Quản lý thư viện

Cung cấp tức thời, chính xác số liệu thống kê tổng số lượng sách và tình hình lưu thông theo từng trường hoặc toàn ngành. Đáp ứng đầy đủ các sổ sách, báo cáo theo tiêu chuẩn Thư viện Quốc gia (Sổ đăng ký tổng quát, Sổ đăng ký cá biệt, Sổ đăng ký SGK,…).
Quản lý thư viện

Quản lý cán bộ, CCVC

Phần mềm giúp lãnh đạo đơn vị chủ quản, cơ quan nội vụ tức thời nắm bắt số liệu thống kê cán bộ toàn ngành, toàn huyện/tỉnh ngay trên điện thoại mọi lúc, mọi nơi; tự động tổng hợp báo cáo cán bộ toàn ngành; góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ toàn ngành giáo dục.
Quản lý cán bộ, CCVC

Quản lý học sinh

Thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ: Quản lý hồ sơ học sinh, Tuyển sinh, Quản lý giảng dạy, Quản lý học tập, rèn luyện, Quản lý học nghề môn học tự chọn, Quản lý thi cử xét tốt nghiệp, Quản lý biến động học sinh, Quản lý y tế, BHYT…
Quản lý học sinh

Quản lý khoản thu

Giúp nhà trường thực hiện các nghiệp vụ thu học phí theo mô hình khép kín như: lập kế hoạch thu học phí, thông báo thu tiền học đến phụ huynh, thanh toán học phí trực tuyến, xuất hóa đơn điện tử, đối soát tiền thu được và lập các báo cáo, thống kê…
Quản lý khoản thu

Quản lý thiết bị

Giúp nhà trường quản lý mua sắm tập trung, ghi tăng, kiểm kê, theo dõi hỏng/mất, thanh lý, sửa chữa, ghi giảm thiết bị, theo dõi mượn trả thiết bị, lịch sử sử dụng phòng học chức năng, danh mục thiết bị theo quy định của Bộ Giáo dục, hệ thống các biểu mẫu báo cáo…
Quản lý thiết bị

Quản lý thư viện

Giúp nhà trường quản lý hoạt động thư viện như: Quản lý danh mục sách, quản lý bạn đọc và lưu thông sách… Phần mềm tuân thủ các tiêu chuẩn thư viện: Thư viện Quốc gia Việt Nam; ISBD; AACR2; ISBN; DDC21.
Quản lý thư viện

Quản lý cán bộ, CCVC

Giúp nhà trường quản lý hồ sơ, lương, phụ cấp, hợp đồng lao động, đánh giá xếp loại, điều chuyển, nghỉ hưu, đào tạo bồi dưỡng; cung cấp báo cáo PMIS theo công văn 2438 của Bộ GD & ĐT; báo cáo theo TT 11/2012/TT-BNV; báo cáo theo TT 08/2013/TT-BNV.
Quản lý cán bộ, CCVC

Quản lý Thời khóa biểu

Phần mềm Quản lý thời khóa biểu EMIS TKB là công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc sắp xếp thời khóa biểu (TKB), giúp nhà trường quản lý hoạt động giảng dạy một cách hiệu quả. Phần mềm cho phép lập thời khóa biểu tự động 100% chỉ trong vài phút, tiết kiệm thời gian, công sức cho người lập.
Quản lý Thời khóa biểu

Quản lý tuyển sinh

Thực hiện một cách tổng thể, trực tuyến, đồng bộ nhằm cung cấp công cụ phục vụ cho phụ huynh, học sinh đăng ký, tra cứu kết quả tuyển sinh trực tuyến. Giúp nhà trường xử lý quy trình tuyển sinh, phục vụ công tác báo cáo, điều hành chỉ đạo cho SGD/PGD và các trường trực thuộc quản lý trên địa bàn Tỉnh/TP.
Hệ thống giúp tăng cường chất lượng công tác tuyển sinh, quy mô tuyển sinh và đảm bảo tính liên thông giữa các cấp học.
Quản lý tuyển sinh

Học trực tuyến

Công cụ dạy và học trực tuyến hiệu quả và tức thời. Giúp giáo viên, phụ huynh đánh giá nhanh chóng và chính xác năng lực học tập của học sinh để đứa ra các định hướng ôn luyện phù hợp.
Nâng cao tính Chủ động của học sinh trong học tập, tăng cường tương tác với giáo viên, học sinh khác.
Học trực tuyến

Hiệu trưởng

1. Dễ dàng xem lịch báo giảng, danh bạ giáo viên và sinh nhật của giáo viên để chúc mừng.

2. Tức thời nắm bắt các thông tin của trường theo năm học: Tổng số giáo viên/học sinh, tình hình học tập, rèn luyện của học sinh, tình hình thu tiền học, tình hình sử dụng thư viện, thiết bị…

3. Chia sẻ tin tức, sự kiện, thông báo quan trọng với cán bộ, giáo viên, phụ huynh trong phạm vi nội bộ nhà trường, nhận được các tương tác, bình luận.

Hiệu trưởng

Giáo viên

1. Dễ dàng xem lịch báo giảng, danh bạ các giáo viên, sinh nhật của giáo viên để chúc mừng.

2. Theo dõi sổ chủ nhiệm, ghi sổ đầu bài, sổ điểm cá nhân, tổng kết cuối kỳ.

3. Trao đổi trực tiếp với một phụ huynh hoặc nhiều phụ huynh các thông báo quan trọng của Trường.

4. Cho phép lập phiếu mượn thiết bị, phòng học bộ môn.

Giáo viên

Kế toán

1. Thông báo tức thời đến phụ huynh các mức phí, tình hình đóng tiền học của con mình.

2. Nhanh chóng xác nhận được phụ huynh đã đóng tiền và ngay lập tức gửi hóa đơn điện tử tiền học cho phụ huynh.

Kế toán

Phụ huynh

1. Tra cứu thông tin tuyển sinh, theo dõi quá trình tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ và nhận ngay kết quả tuyển sinh qua SISAP.

2. Tức thời xem kết quả học tập của con: thời khoá biểu, điểm từng môn, kết quả tổng kết học kỳ, quả xếp loại học lực.

3. Xem thực đơn, tình hình sức khỏe, nề nếp của con: nghỉ học, tuân thủ nội quy, xếp loại hạnh kiểm.

4. Tức thời nhận được thông báo đóng tiền học; tình hình đóng tiền học của con mình.

5. Nhận ngay thông báo khi có bài tập, bài giảng, lịch học trực tuyến; nhắc nhở con khi sắp tới hạn nộp bài, giờ học trực tuyến. Và đáp án bài tập để đồng hành học tập cùng con.

6. Thanh toán tiền học trực tuyến và nhận hóa đơn điện tử ngay lập tức.

7. Cập nhật kịp thời các thông báo quan trọng từ Nhà trường: Lịch thi, lịch nghỉ học, họp phụ huynh, các hình ảnh, video, hoạt động ngoại khóa của con tại trường…

8. Dễ dàng trao đổi với GVCN, GVBM của con mình; Dễ dàng trao đổi với phụ huynh khác cùng một lớp.

9. Đăng tải thông tin, hình ảnh trong nội bộ một lớp học để các thành viên khác xem, tương tác, bình luận.

Phụ huynh
Phụ huynh
Phụ huynh