Báo giá

Hướng dẫn
Đăng ký gia hạn sử dụng sản phẩm
qlth
Lưu ý:
– Bảo hành 12 tháng tính từ thời điểm kích hoạt .
– Chi phí được tính bằng 110% chi phí cho số năm quá hạn (tính tròn năm kể từ ngày hết hạn) nhưng không quá giá Gói Khởi tạo và phần mềm năm đầu tiên nếu khách hàng đăng ký và thanh toán chậm (sau khi hết hạn bảo hành).
– Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/08/2023 và có thể thay đổi ở bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.
Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với các Văn phòng MISA trên toàn quốc.