Phần mềm quản lý trường học

QLTH.VN kết hợp với Zoom mang lại công cụ học tập...

Covid - 19 xuất hiện làm "tê liệt" toàn cầu, nhà trường đã có giải pháp tối ưu nào để tổ...

QLTH.VN đáp ứng tốt nghiệp vụ xuất khẩu dữ liệu để...

Để đáp ứng công văn số 1527/BGDĐT-CNTT về việc triển khai thu thập dữ liệu cho CSDL toàn ngành về GDĐT nhằm quản lý, thống nhất, đồng bộ thông tin giáo dục toàn ngành thì phần mềm QLTH.VN đã đáp ứng nghiệp vụ xuất khẩu dữ liệu để cung cấp các thông tin đối với các cấp Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT.

Hóa đơn điện tử meInvoice đáp ứng tốt và đầy đủ...

Theo nghị định 119/2018/NĐ - CP quy định về việc áp dụng Hóa đơn điện tử có hiệu lực từ ngày 01/11/2018...