Phần mềm quản lý trường học – dành cho phụ huynh

Theo dõi sự an toàn của con

Điểm danh bằng hình ảnh giúp hình ảnh điểm danh tức thì gửi ngay cho phụ huynh
Theo dõi tình hình hoạt động, thực đơn, sức khỏe, chuyên cần,…
Tuyển sinh online đơn giản hóa quá trình đăng ký

Tin nhắn, trò chuyện với giáo viên

Dễ dàng dặn thuốc, xin nghỉ phép qua ứng dụng
Dễ dàng nhắn tin và trao đổi với giáo viên qua ứng dụng
Tuyển sinh online đơn giản hóa quá trình đăng ký

Cập nhật hoạt động học tập hàng ngày

Công nghệ AI tự động nhận diện trẻ của từng phụ huynh và hiển thị trên bảng tin.
Tuyển sinh online đơn giản hóa quá trình đăng ký

Học phí minh bạch, rõ ràng

Thanh toán học phí trực tuyến
Theo dõi và thống kê thông tin học phí chi tiết theo từng khoản thu và theo từng đợt
Tuyển sinh online đơn giản hóa quá trình đăng ký
NỀN TẢNG QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON NỀN TẢNG QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON NỀN TẢNG QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON

NỀN TẢNG QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON

Với EMIS Kindergarten, nhà trường dễ dàng xây dựng sự gắn kết cùng phụ huynh, được hỗ trợ miễn phí toàn bộ công tác triển khai, miễn phí hoàn toàn chi phí sử dụng sản phẩm, hiện thực hóa môi trường giáo dục hoàn hảo.