Phần mềm quản lý trường mầm non – dành cho nhà trường

Tuyển sinh online đơn giản hóa quá trình đăng ký

Hệ thống đăng ký trực tuyến cho phép đăng ký trực tuyến từ bất kỳ đâu
AI trích rút thông tin cá nhân đăng ký tuyển sinh
Quản lý thông tin tuyển sinh một cách hệ thống và chính xác
Tuyển sinh online đơn giản hóa quá trình đăng ký

Tính toán khoản thu tự động, chính xác

Quản lý khoản thu từng học sinh
Tự động tính toán các khoản thu của trường
Thông báo học phí nhanh chóng và tự động gửi nhắc nhở đóng học phí tới từng phụ huynh
Hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán
Tự động gạch nợ các khoản thu
Tuyển sinh online đơn giản hóa quá trình đăng ký

Bản tin tổng hợp và nhật ký

Tạo lịch hoạt động theo tuần, theo tháng và ngay lập tức thông báo tới phụ huynh
Liên tục cập nhật các sự kiện xảy ra trong trường, theo dõi, cập nhật các hoạt động của giáo viên, nhân viên mọi lúc mọi nơi
Tuyển sinh online đơn giản hóa quá trình đăng ký

Báo cáo học tập online, quản lý thông tin xuyên suốt

Thống kê sĩ số nhanh chóng, chính xác. Đánh giá tình hình học tập đa phương tiện thông qua hình ảnh, nhận xét, bảng điểm và mẫu đánh giá học tập
Dễ dàng thống kê các báo cáo dinh dưỡng, khẩu phần ăn và các loại báo cáo khác nộp lên PGD
Báo cáo được tổng hợp trực quan, sinh động, dễ theo dõi để nắm bắt tình hình hoạt động của nhà trường
Tuyển sinh online đơn giản hóa quá trình đăng ký
NỀN TẢNG QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON NỀN TẢNG QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON NỀN TẢNG QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON

NỀN TẢNG QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON

Với EMIS Kindergarten, nhà trường dễ dàng xây dựng sự gắn kết cùng phụ huynh, được hỗ trợ miễn phí toàn bộ công tác triển khai, miễn phí hoàn toàn chi phí sử dụng sản phẩm, hiện thực hóa môi trường giáo dục hoàn hảo.